Študijné informácie

Upozornenie: Ak nie je uvedené inak, autori textov (pedagógovia, študenti, ktorí prepísali svoje poznámky z prednášok a pod.) súhlasili s uverejnením materiálov na týchto stránkach. Ak je explicitne uvedené, že texty nie sú na stránkach uverejnené s dovolením vlastníkov autorských práv, znamená to, že texty boli na stránky umiestnené v dobrej vôli a s najlepším úmyslom pomôcť študentom externého štúdia katolíckej teológie na RKCMBF UK, pričom v prípade sťažnosti vlastníka/vlastníkov autorských práv budú bez prieťahov stiahnuté z týchto stránok. Vlastníkmi autorských práv ostávajú autori jednotlivých textov (vyučujúci, ktorí poskytli svoje texty; študenti, ktorí prepísali svoje prednášky; Internet).

Materiály k štátnym skúškam

5. ročník

Materiály k jednotlivým predmetom

5. ročník

4. ročník

3. ročník

2. ročník

1. ročník

Ostatné dokumenty (na stiahnutie)

Odkazy na najdôležitejšie dokumenty online

Študijné oddelenie


© 2003-2009 Juraj Vidéky
Vlastníkmi autorských práv sú autori jednotlivých textov (vyučujúci, ktorí poskytli svoje texty; študenti, ktorí prepísali svoje prednášky; prekladatielia resp. autori textov či prezentácií; Internet).