CD (Haľko)

1. ročník

| ^ Študijné informácie

Názov kurzu

Cirkevné dejiny I. (ZS), II. (LS)

Vyučujúci

doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Materiály od vyučujúceho

Stiahnite si:

Ostatné materiály


© 2003-2006 Juraj Vidéky