Morálka (Thurzo)

4. ročník

| ^ Študijné informácie

Názov kurzu

Špeciálna morálna teológia I. (ZS), II. (LS)

Vyučujúci

odb. as. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Materiály od vyučujúceho

Zimný semester

Ostatné materiály - odporúčaná literatúra


© 2003-2007 Juraj Vidéky