Štátnice (pedagogika, katechetika, psychológia, didaktika)

5. ročník

| ^ Študijné informácie

Neautorizované poznámky - vypracované otázky k štátnej skúške

Doplnené verzie materiálov na štátnice:

Verzie materiálov na štátnice z nitrianskej oblasti:

Vďaka sr. Helene, od ktorej sme "zdedili" tieto materiály :) Sú to pôvodné verzie, dosť krátke. Viacerí počas príprav na štátnice ich dopĺňali, preto tieto uvádzame len pre úplnosť - radšej ich ani nepoužívajte, nie sú kompletné...

Upozornenie: Texty nie sú na stránkach umiestnené s výslovným povolením vlastníka autorských práv; toto povolenie sa v dobrej vôli autora stránok iba prezumuje.


© 2003-2012 Juraj Vidéky