Dogmatika (ZS 2006/2007: Nádaský; ZS 2007/2008: Vančo; LS 2006/2007: Mášik)

4. ročník

| ^ Študijné informácie

Zimný semester: Kristológia, soteriológia

Materiály od vyučujúcich

Odporúčané texty:

Ostatné materiály

Letný semester: Ekleziológia

Materiály od vyučujúceho

Ostatné materiály


© 2003-2007 Juraj Vidéky